Demolition Work (งานรื้อถอน)

- รื้อถอนอาคารสูง 

- รื้อถอนโรงงานอุตสาหกรรม

- รื้อถอนสะพาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง 

- รื้อถอนงานระบบสาธารณูปโภค ทุกชนิด 

- รื้อถอนเพื่อคืนพื้นที่ให้กับห้างสรรพสินค้า แบบ Bare shell (รื่้อโล่ง)  / และแบบ Remain partically (คงสภาพบางส่วน)
 Renovation Work (ปรับปรุง สำนักงาน อาคารทุกชนิด)

- ปรับปรุงพืนที่เช่า

- ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า และ Community Mall ทุกชนิด 

- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กั้นพื้นที่ใหม่ เปลี่ยนฝ้า และงานระบบฯ ทุกชนิด 

- บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ทุกชนิด ( packing safety  ก่อนขนย้าย) 

- รับเหมาทาสี พร้อมรับประกันผลงาน 
 Machine For Rent


- รถแบ็คโฮร  PC 220

- รถแบ็คโฮร  PC 200

- รถแบ็คโฮร  PC 30

- รถ BOBCAT 007

- รถ BOBCAT  07


www.somporn345.com
TEL : 02 - 925-4870
Email : somporn345metal@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×