คุณภาพคู่ความใส่ใจ
รื้อถอนปลอดภัย ไม่จ้างช่วง
สมพร 345
 
 

     ABOUT US


     บริษัทเริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2549เป็นต้นมา ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท


      จุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นความปลอดภัย 100% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125549010436


     พันธกิจและวิสัยทัศน์ 

สร้างผลงานที่จุดกระแสและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับธุรกิจ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตราฐานความปลอดภัยในการทำงาน  

www.somporn345.com
TEL : 02 - 925-4870
Email : smc345metal@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×