รื้อถอนเครื่องจักรการยาสูบ
แห่งประเทศไทย

 
โครงการรื้อถอนอาคาร
สถานทูตออสเตรเลีย ถนนสาทร

 
รื้อถอนอาคารศูนย์บริการรถยนต์ 
ของบริษัท ไทยยานยนต์ สาขาซอยสุขุมวิท 87


 โครงการรื้อถอนอาคารสมาคมฝรั่งเศส 5 ชั้น 


 โครงการรื้อถอนอาคารอายุรเวชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 


 ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จ.นครราชสีมา


ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า อิเซตัน


 โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน
ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล


งานรื้อถอน ศาลแขวงพระนครเหนือ


 งานรื้อถอนอาคาร 11 ชั้น อาคารไนท์ พร็อพเพอร์ตี้


  
  
    
www.somporn345.com
TEL : 02 - 925-4870
Email : somporn345metal@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×