บริษัท สมพร 345 เมทัล ออลไทฟ์ คอมเมอร์ส์ จำกัด
เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในปี 2549 จากผู้รับเหมารายย่อย เป็น ผู้รับเหมาหลัก
ปัจจุบัน บริษัท สมพร 345 มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
และเป็นบริษัท รับรื้อถอนที่พร้อมด้วยทีมบริหารและทีมบุคลากร ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์หลายประเภทเพื่อรองรับการทำงานประเภทต่างๆ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
มุ่งสร้างมาตรฐานการทำงานด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นการทำงานเพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐาน
รับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน สิ่งแวดล้อมและสังคม


Demolition Work (งานรื้อถอน)

Renovation Work (ปรับปรุง สำนักงาน อาคารทุกชนิด)

ซื้อ-ขายโครงสร้างอาคาร เหล็กรูปพรรณทุกชนิด

Service 1

Demolition Work
(งานรื้อถอน)

รื้อถอนอาคารสูง

รื้อถอนโรงงานอุตสาหกรรม

รื้อถอนสะพาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง

รื้อถอนงานระบบสาธารณูปโภค ทุกชนิด

รื้อถอนเพื่อคืนพื้นที่ให้กับห้างสรรพสินค้า แบบ Bare shell (รื้อโล่ง)

และแบบ Remain partically (คงสภาพบางส่วน)

Service 2

Renovation Work
(ปรับปรุง สำนักงาน อาคารทุกชนิด)

ปรับปรุงพื้นที่เช่า

ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า และ Community Mall ทุกชนิด

ปรับปรุงอาคารสำนักงานทุกชนิด

บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ทุกชนิด
(packing safety ก่อนขนย้าย)

Service 3

Rental Machine
(บริการให้เช่ารถ)

รถแบ็คโฮร PC 220

รถแบ็คโฮร PC 200

รถแบ็คโฮร PC 120

รถแบ็คโฮร PC 30

รถ BOBCAT 007

รถ BOBCAT 07